Under sommaren har jag jobbat åt Ljungby Schakt där vi digitaliserat flera av deras flöden. T.ex. så har vi jobbat bort alla ”postit-lappar” från anställda innehållande arbetade timmar, faktureringsunderlag osv. Istället rapporteras alla timmar och material direkt via en app.

När företag växer och antalet anställda och därmed antalet projekt blir stora, då gäller det att ha koll på hur underlagen för lön och fakturering fungerar. För en borttappad lapp är en förlorad möjlighet att kunna ta betalt för utfört arbete. Ohållbart!

Detta var en utmaning vi hade när vi satte igång arbetet med att digitalisera vissa flöden hos Ljungby Schakt.

Med stöd från almi för att finansiera digitaliseringen via deras digitaliseringscheckar så är nu uppdraget slutfört!

 

Känner du att ditt företag skulle behöva digitaliseras. Kanske lite för många lappar i omlopp. Kanske lite för många jobb som aldrig blir av pga att de slarvas bort och liknande. Kanske lägger ni massor av tid på att tolka era anställdas lappar och dåliga tidsrapporter. Tveka inte att höra av er. Jag har ju gjort detta tidigare med mycket positivt resultat. Att almi kan vara med och finansiera digitaliseringen är ju heller inte fel…