Integration av affärssystem

Kund är i behov av att kunna kommunicera med ett antal affärssystem för att hämta fakturor för vidare hantering i kundens ekonomisystem.

Uppdraget gick ut på att bygga ett system som med automatik läser ut aktuella fakturor från respektive affärssystem och föra över dessa till kundens ekonomisystem.

Webbaserat, API-integration med VISMA och e-conomic med REST. Backend-funktioner för administration av bl.a. användare.

Av |2015-03-27T08:39:10+02:00december 1st, 2014|Tags: , , , , , , , , , |