Uppdraget gick ut på att lägga till funktioner i en befintlig iPad app. Funktioner för att söka adressuppgifter via API hos hitta.se.

Dela