Inom kort öppnar ett nytt koncept i Sverige – obemannad affär. Den första butiken öppnar i Viken utanför Helsingborg.

Konceptet kallas Näraffär och Rays Office har varit med på resan med bland annat utveckling av de IT system som behövs, bortsett från apparna till iPhone och Android.

Robert Ilijason: ”Min ambition är att sprida detta till andra småorter. Detta kan bli en lanthandel 2.0.”

Läs mer om Näraffärhttp://viken.naraffar.se.