PDF-generering av artikelregister

Uppdraget gick ut på att underhålla och skapa nya funktioner i ett befintligt system för generering av PDF-filer utifrån olika artikelregister – PIM-system.

Systemet är utvecklat i JAVA och genererar PDF med hjälp av PDFlib.

 

By |2015-03-27T09:00:08+00:00september 1st, 2013|