PdfLib I Ljungby

PDF-generering av artikelregister

Uppdraget gick ut på att underhålla och skapa nya funktioner i ett befintligt system för generering av PDF-filer utifrån olika artikelregister – PIM-system.

Systemet är utvecklat i JAVA och genererar PDF med hjälp av PDFlib.