Projektbeskrivning

Ljungby Schakt har växt från att vara ett företag där Mikael var ensam då vi gjorde hemsidan 2013 till att idag vara 15 anställda. Så hemsidan behövde verkligen byggas om för att anpassas till deras nya profil och nya tjänster.

www.ljungbyschakt.se

Dela dela dela