Sedan några veckor tillbaka är jag mentor åt ett UF-företag från Sunnerbogymnasiet i Ljungby.

Kul att jobba med inspirerande ungdomar.

Jag återkommer med mer info efter att deras ”projekt” har lanserats.

Dela