Ansiktsidentifiering

Analysera till ansikte via din webbläsare och webbkamera. Är du glad? Har du skägg? Vilken är din ålder? Skrämmande pricksäkert.

Ansiktsidentifiering

Testa tjänsten här

OBS! Är du ”inne” i Facebook, gå ur Facebook och starta Safari eller annan webbläsare och skriv in adressen. (Kopiera/klistra in).

https://webface.rays.se/

Dela dela dela