WordPress används i nästan 1/3 av alla hemsidor i världen. 27,2% är dagens siffra.

Det känns som ett bevis på att jag på Rays Office väljer rätt system att jobba med. Mer rätt för varje år dessutom.