Hjälptexter för att jobba i WordPress

För djupare information om WordPress, läs här: http://sv.wordpress.org/ 

Nedan finns övergripande information om hur de olika delarna fungerar.

Här finns deltaljerad information om att skapa ett inlägg.

Skapa nyhet / blogginlägg

Det vanligaste man kommer att göra med sin hemsida är att skapa en nyhet, eller ett blogginlägg. Normalt består det av en Rubrik, Text och en Bild.

Efter inloggning så klickar man på Inlägg och efter det Skapa nytt.

Ange en rubrik det övre textfältet.

Skriv din text i det större textfältet. Här går det även bra att lägga in ytterligare bilder. Normalt behövs det inte eftersom du kommer att ange en bild senare. För att lägga in en bild här i texten så klickar du på knappen Lägg till media. Här kan man antingen välja en befintlig bild eller ladda upp en ny från datorn. En bild behöver aldrig vara mer än 1000 punkter bred eftersom det på webben aldrig kommer att visas så bred.

Nästa sak som ska anges är Kategori. Detta görs i högerspalten. Klicka i den eller de kategorier som är lämpliga. Utifrån det valet kommer nyheten / blogginlägget att visas på rätt plats på hemsidan.

Det sista som måste göras är att ange en ”Utvald bild”. Detta blir alltså huvudbilden för nyheten / blogginlägget. Det går som jag tidigare beskrivit att ange fler bilder men denna bilden är den viktigaste. Klicka på länken Ange utvald bild och välj en befintlig bild alternativt ladda upp en ny bild.

När alla inställningar gjorts så klickar du på knappen Publicera för att lägga ut nyheten / blogginlägget på hemsidan.

Redigera sidor

En annan sak som man skulle kunna tänka sig att vilja göra är att redigera en befintlig sida. T.ex. text på startsidan.

Efter inloggning klickar du på Sidor så listas alla befintliga sidor. Klicka på den sida som du vill redigera.

Nu kan du ändra texten, rubriken och hantera eventuella bilder. Det är inte helt självklart men jag tror att det är ganska uppenbart hur man ska göra. När du är klar så klickar du på knappen Uppdatera för att publicera ändringen.

Redigera sidfältet, foten eller annan del av hemsidan

En hemsida är uppdelad av olika sektioner. Te.x. fältet längst ner brukar kallas foten och är oftast uppdelad i flera delar. Och till höger på de flesta sidor brukar finnas en sidpanel.

För att ändra dessa delar går man till Utseende / Widgets. Här gäller det att hitta rätt del och ändra på rätt ställe. Klicka runt lite så tror jag att du hittar utan större problem. Efter ändring klicka Spara.